bijzonder comité sociale dienst

Dit comité heeft acht leden en een voorzitter. De acht zetels worden toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, dit in verhouding met de zetelverdeling in de raad voor maatschappelijk welzijn.
  

voorzitter