spreekrecht

Je kan als burger of als vertegenwoordiger van een organisatie vragen stellen aan de gemeenteraad. Je roept je spreekrecht in door een e-mail te sturen naar secretariaat@brasschaat.be. Dat spreekrecht vraag je minstens veertien dagen vóór de zitting aan.

Het spreekrecht is niet bedoeld voor louter persoonlijke aangelegenheden. De vragen zijn dus relevant voor grotere groepen of alle Brasschatenaren. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt vooraf of de vraag ontvankelijk is en gesteld mag worden.