historiek

Enkele mijlpalen in de geschiedenis van Brasschaat:

1251  Vermelding woord De Mick in een oorkonde, in 1269 volgt Breesgata (het gat naar Brecht).

1482  Stichting nonnenklooster op Mishagen waarvan nu nog grondvesten en kleine ruïnen bestaan.

1575  Ekeren-Brasschaat telt 4500 inwoners en 383 paarden. Na bloedige oorlogen rond 1593 nog amper 420 inwoners en 59 paarden.

1610  Bevolking terug gestegen tot 1250.

1619  Na pestepidemie blijven slechts 26 Brasschaatse families over.

1629   De Drossard van Ekeren roept 100 mannen op die van top tot teen gewapend moeten zijn. Voshol levert er 3, Brasschaat en de Mik 12, de Kaart 8.

1667  Opkomst van de gilde van Sint-Antonius, nu de oudste vereniging van de gemeente.

1689  Aanleg kerkhof rond kapel. De kapel wordt voorzien van een uurwerk. De pastoor van Ekeren stribbelt tegen om van Brasschaat een parochie te maken.

1745  Een kronkelend karrespoor van Vriesdonck over de huidige Bredabaan en Oude Baan, wordt rechtgetrokken tot het dorp. In 1780 doortrekking tot in Maria-ter-Heide.

1753  Brasschaat heeft een eigen processie op de eerste zondag van september, de dag waarop het wijdingsfeest van de kapel werd gevierd. Momenteel nog steeds de datum van de huidige Dorpsdag.

1817  Eerste gesprekken om Brasschaat af te scheuren van Ekeren. Grote voorvechters voor een zelfstandig Brasschaat zijn Joannes-Baptista Aerden en Willem Gerart.

1823  Een Koninklijk Besluit maakt van Brasschaat een afzonderlijke gemeente. In werkelijkheid gebeurde het later.

1824  Sinds 9 september heeft Brasschaat een burgemeester, gemeenteraad, secretaris en ontvanger. Toch is Brasschaat op dat ogenblik nog geen zelfstandige gemeente. J.B. Aerden sterft op 2 februari 1829 en heeft Brasschaat nooit als zelfstandige gemeente gekend.

1830  Brasschaat wordt uiteindelijk officieel een zelfstandige gemeente.