conformiteitsattest

Als je een woning verhuurt, moet deze voldoen aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je terecht bij de gemeente om een conformiteitsattest aan te vragen. Uit dit document blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet. het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning. Maar met het conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het minimum aantal toegelaten bewoners vermeld.

hoe aanvragen

hoe aanvragen

Je kan dit attest aanvragen bij de gemeente:

  • voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
  • voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

Je doet de digitale aanvraag via www.igean.be/conformiteitsattest.
 

geldigheidsduur

geldigheidsduur

Indien de woning of kamer geen tot 4 gebreken van categorie I scoort, is de geldigheidsduur 10 jaar. Bedraagt het aantal gebreken meet dan 4 gebreken, dan wordt de geldigheidsduur beperkt tot 5 jaar. Deze termijn wordt vroeger beëindigd wanneer:

 

  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoeker) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico.
  • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden
  • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal opgesteld heeft

kostprijs

kostprijs

De vergoeding bedraagt 62,50 euro voor een zelfstandige woning en 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1220 euro per gebouw zoals vermeld in het retributieregelement voor afgifte omgevingsvergunningen en het uitvoeren van opzoekwerk, retributie 2020-2025 van GR 25/11/2019.