deelvervoer, vergunning

Wat

Wil je een deelvervoerdienst aanbieden in Brasschaat, dan heb je een vergunning nodig. Die is vijf jaar geldig. Je kan een bestaande vergunning hernieuwen en/of wijzigen. De vergunning is enkel van toepassing voor een rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen via aankoop of leasing. De vergunning is niet overdraagbaar.
    

voorwaarden

voorwaarden

  • de deelvervoerdienst beschikt over minstens 1 voertuig;
  • per uitbater wordt 1 vergunning afgeleverd met vermelding van het aantal voertuigen;
  • indien het een gemotoriseerd deelvoertuig betreft, worden er enkel vergunningen afgeleverd voor 100% elektrische voertuigen.
    (uitzonderingen op de regel kan je raadplegen in het politiereglement