gratis gemeentelijke huisvuilzakken of - stickers

Je kan gratis gemeentelijke huisvuilzakken of -stickers krijgen indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Wie komt in aanmerking?

Wie komt in aanmerking?

Personen met incontinentieproblemen ten gevolge van ziekte. Thuisverzorgde patiënten met stoma, sondevoeding, builvliesontsteking, nierdialyse.

Brasschaatse gezinnen die op 1 januari een kind(eren) jonger dan 3 jaar hebben. Als referentiedatum voor de toekenning telt de inschrijving in de gemeente Brasschaat op 1 januari van elk kalenderjaar van gezinnen met minstens 1 kind jonger dan 3 jaar ten laste.

Waarom gratis huisvuilzakken of -stickers?

Waarom gratis huisvuilzakken of -stickers?

Luiers mochten vroeger bij het GFT, maar moeten nu al een tijdje bij het restafval. Incontinentiemateriaal van volwassenen moet sowieso bij het restafval. Dat betekent een meerkost voor jonge ouders en incontinente volwassenen en de gemeente wil hen tegemoet komen.

Hoe aanvragen?

Hoe aanvragen?

De toelage is vastgesteld op 1 rol restafvalzakken van 60 liter en 1 rol restafvalzakken van 30 liter (ter waarde van 30 euro) of op een hoeveelheid stickers met dezelfde waarde.

kinderen jonger dan 3 jaar

Vanaf 1 februari kan een ouder de stickers of restafvalzakken afhalen aan het onthaal in het gemeentehuis.

inwoners met een bepaald ziektebeeld

Inwoners die in aanmerking komen omwille van een bepaald ziektebeeld, vullen het aanvraagformulier jaarlijks in. Vergeet het deel van de (huis)arts niet. Geef het formulier af aan het onthaal van het gemeentehuis en je krijgt de stickers of restafvalzakken onmiddellijk mee.

Vanaf 1 januari 2022 verloopt de regeling via Diftar-toelage: aanvragen kan via dit formulier