gratis gemeentelijke huisvuilzakken of - stickers

Je kan gratis gemeentelijke huisvuilzakken of -stickers krijgen indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet zoals personen met incontinentieproblemen ten gevolge van ziekte, thuisverzorgde patiënten met stoma, sondevoeding, buikvliesontsteking, nierdialyse.

Waarom gratis huisvuilzakken of -stickers?

Waarom gratis huisvuilzakken of -stickers?

Luiers mogen niet meer bij het GF+ maar moeten bij het restafval. Voor incontinentiemateriaal van volwassenen was dit reeds het geval. Met deze sociale maatregel komt de gemeente tussen in de meerkost voor luierafval.

Wie komt in aanmerking?

Wie komt in aanmerking?

Personen met incontinentieproblemen ten gevolge van ziekte, thuisverzorgde patiënten met stoma, sondevoeding, builvliesontsteking, nierdialyse.

Ieder Brasschaats gezin kan jaarlijks 30 euro gratis huisvuilstickers krijgen als ze op 1 januari een kind/kinderen jonger dan 3 jaar hadden. Als referentiedatum voor de toekenning telt de inschrijving in de gemeente Brasschaat op 1 januari van elk kalenderjaar van gezinnen met minstens 1 kind jonger dan 3 jaar ten laste. Je kan deze stickers zonder afspraak ophalen aan het onthaal op het gemeentehuis (Verhoevenlei 11). Je krijgt de stickers onmiddellijk mee.
 

Hoe aanvragen?

Hoe aanvragen?

stickers voor kleine kinderen
Meld je bij het onthaal, Verhoevenlei 11.

in andere gevallen
Gebruik het formulier in bijlage. 

De toelage is vastgesteld op 1 rol restafvalzakken van 60 liter en 1 rol restafvalzakken van 30 liter (ter waarde van 30 euro) of op een hoeveelheid stickers die eveneens een totale waarde van 30 euro vertegenwoordigen.

Vul het formulier in en bezorg het aan het onthaal. 

aanvraagformulier