tegemoetkoming luiers of incontinentiemateriaal

Je krijgt een voorschot van 30 euro op je diftarrekening indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Wie komt in aanmerking?

Wie komt in aanmerking?

Personen met incontinentieproblemen ten gevolge van ziekte. Thuisverzorgde patiënten met stoma, sondevoeding, buikvliesontsteking, nierdialyse.

Brasschaatse gezinnen die op 1 januari een kind(eren) jonger dan 3 jaar hebben. Als referentiedatum voor de toekenning telt de inschrijving in de gemeente Brasschaat op 1 januari van elk kalenderjaar van gezinnen met minstens 1 kind jonger dan 3 jaar ten laste.

Waarom deze tegemoetkoming?

Waarom deze tegemoetkoming?

Luiers mochten vroeger bij het GFT, maar nu horen ze al een tijdje bij het huisvuil thuis. Incontinentiemateriaal van volwassenen moest altijd al bij het huisvuil. Dat betekent een aardige meerkost voor jonge ouders en incontinente volwassenen. De gemeente wil hen daarom tegemoetkomen.

Hoe aanvragen?

Hoe aanvragen?

Heb je kinderen jonger dan 3 jaar?

We storten de toelage elk jaar automatisch op je diftarrekening, zolang het van toepassing is.
 

Gebruik je incontinentiemateriaal om medische redenen? Ben je een patiënt met een stoma, sondevoeding, buikvliesontsteking of nierdialyse die thuis verzorgd wordt?

Download het aanvraagformulier en vul in. Vergeet zeker het deel niet dat je (huis)arts moet invullen.

  • Geef het volledig ingevulde formulier af aan het onthaal van het gemeentehuis (brievenbus buiten openingsuren) of;
  • verstuur per post naar Gemeentebestuur Brasschaat, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat of;
  • scan in en upload.

De toelage wordt na verwerking van het formulier op je diftarrekening gestort.