beweging.net

Verhoevenlei 18 | 2930 Brasschaat | 03 295 63 40

Beweging.net is een netwerk van sociale organisaties binnen de christelijke arbeidersbeweging. In Brasschaat zijn Femma, kwb, OKRA en Samana (voorheen Ziekenzorg) actief als partnerorganisaties. Bewegingspunt Brasschaat organiseert jaarlijks een sociale fietstocht, een quiz met als thema ‘Samen tegen armoede’ in samenwerking met Welzijnszorg, en neemt tevens deel aan de Wereldmeerdaagse. De plaatselijke nieuwsbrief 'Het Kapittel' brengt redactionele artikels, standpuntbepalingen, aankondigingen en verslagen van activiteiten evenals de agenda van de partnerorganisaties.