bewijs van woonst

Wat

Een bewijs van woonst toont aan dat je bent ingeschreven op je adres. Je kan dit bewijs alleen opvragen voor jezelf en je gezin, doe het hier.

Een bewijs aanvragen van een derde, kan mits voorlegging van een volmacht of door het aantonen van een wettelijk belang. Een aanvraag voor een derde gebeurt altijd schriftelijk. Dat kan via mail of per post.