bodemonderzoek

Wat

Is er iets gebeurd dat mogelijk bodemverontreiniging op je grond heeft veroorzaakt,  bijvoorbeeld een lek in een stookolietank? Probeer zelf de eerste maatregelen te nemen of haal de brandweer of politie erbij.

AANVRAAG

AANVRAAG

Neem binnen de 14 dagen na het voorval contact op met de milieudienst. Laat zo snel mogelijk een bodemdeskundige komen en breng je verzekeringsmaatschappij op de hoogte.

lijst van bodemdeskundigen

kosten

kosten

De prijs van het bodemonderzoek hangt af van de oppervlakte van het verontreinigde domein.

bodemsanering

bodemsanering

Als je grond verontreinigd blijkt, moet je overgaan tot bodemsanering.

naar de website van OVAM