bouwen en verbouwen, belasting 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 betaal je per kubieke inhoud een gemeentebelasting op het bouwen van nieuwe gebouwen, verbouwingen en uitbreidingen van bestaande gebouwen:

  • 0,30 euro per m³ voor bouwwerken tot 650 m³;
  • 0,80 euro per m³ voor bouwwerken van 650 tot 1.000 m³;
  • 1,50 euro per m³ voor bouwwerken vanaf 1.000 m³.

Per dossier wordt een minimumbelasting gehanteerd van 30,00 euro. De belasting wordt door het college van burgemeester en schepenen berekend.

Bij overhandiging van de omgevingsvergunning ben je verplicht een bedrag, gelijk aan de vermoedelijke belasting, in bewaring te geven. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs dat je op elk verzoek van bevoegde ambtenaren moet kunnen voorleggen. Het bedrag wordt nadien als een verworven belasting geboekt. Je krijgt hiervan een kwitantie, als je tenminste de dag vóór het belastbaar feit zich voltrekt geen tegenbericht hebt gegeven.
Wanneer na herberekening of aanpassing blijkt dat het bedrag niet overeenkomt met de reële belastingschuld, wordt het verschil van ambtswege geïnd of terugbetaald.
 

uitzonderingen

  • Gebouwen, opgetrokken op de grenslijn van twee gemeenten, worden alleen belast voor het gedeelte dat zich op het grondgebied Brasschaat bevindt.
  • De belasting wordt niet toegepast op gebouwen die eigendom zijn van een openbaar bestuur, op schoolgebouwen bestemd voor gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en op woningen die gebouwd worden via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de plaatselijke maatschappijen voor volkswoningbouw.