bouwvoorschriften info

Er gelden voor alle kadastrale percelen algemene stedenbouwkundige richtlijnen. In veel gevallen komen er ook ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup), verkavelingen of bijzonder plannen van aanleg (bpa) bovenop. Om later bouwweigeringen of rechtszaken te vermijden ga je na of je aan alle voorwaarden van vrijstelling, melding of vergunning voldoet. Hetzelfde geldt als je al iets hebt uitgevoerd zonder vergunning en je dit wil regulariseren.

De bouwvoorschriften kan je bij de dienst ruimte en wonen opvragen.

Op de site van Omgevingsloket Vlaanderen  vind je heel wat info terug over:

  • vrijstellingen, meldingen
  • bijgebouwen in de tuin
  • uitbreiding woning
  • oprit, terras, zwembad

Via de website kom je via volgende zoektermen alles te weten over de bestaande Brasschaatse verordeningen over:

  • afschermingen
  • voortuinstroken
  • schotelantennes
  • publiciteit
  • aanleggen parkeerplaatsen
  • bomen (kapvergunning)