BRASPREMIE - ALGEMEEN

De Brasschaatse premie of “Braspremie” is bestemd voor handelaars die verplicht gesloten waren tijdens de Coronacrisis. Zie reglement.

Deze premie kan online aangevraagd worden vanaf 15 juni, voor horeca is dit vanaf 15 juli. Je hoeft je niet te haasten met je aanvraag want er is budget voor elke handelaar voorzien.

Voorwaarde bij de online-aanvraag is ondermeer een factuur toe te voegen van de kosten die je gemaakt hebt om personeel en klanten veilig te laten werken en shoppen of van de kosten die je hebt gemaakt om marketingacties naar je klanten te doen voor je zaak. Bv. handgels, plexischermen, markeringen, reclame in Brasschaatse Film, radiospot bij Radio Park, reclame via gesponsorde sociale media, enzovoorts. 
De kosten moeten gebundeld worden in 1 aanvraag om de verwerking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Het maximumbedrag van de Braspremie voor handelaars en horeca is 250 euro (bedrag factuur exclusief btw). 

Waar/hoe kan ik de premie aanvragen?

Waar/hoe kan ik de premie aanvragen?

Je kan je aanvraag indienen via het daartoe voorziene online-formulier op de gemeentelijke website. Dit komt terecht bij de dienst lokaal ondernemen en toerisme die het verder zal behandelen.

Wat als ik niet alle documenten heb?

Wat als ik niet alle documenten heb?

Het is belangrijk om de gemaakte kosten via een factuur te bewijzen. Dit moet toegevoegd worden in je online-aanvraag. Ook is het belangrijk om volgende documenten bij de hand te houden:

  • Bewijs van aanvaarding Vlaamse Corona hinderpremie
  • Bewijs van fysiek verkooppunt in Brasschaat (eigendomsakte of huurcontract)
  • Inschrijving KBO


Voeg zoveel mogelijk toe.

We contacteren je indien we zaken missen bij de online-aanvraag.

Hoe/wanneer weet ik of mijn premie is goedgekeurd?

Hoe/wanneer weet ik of mijn premie is goedgekeurd?

Nadat je aanvraag is binnengekomen, wordt deze verwerkt en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Uiterlijk 21 dagen na je aanvraag zal het college je aanvraag beoordelen en zal je verwittigd worden.

Hoe en wanneer gebeurt uitbetaling?

Hoe en wanneer gebeurt uitbetaling?

Na goedkeuring van je aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, zal het bedrag maximaal 10 werkdagen later op je opgegeven rekening staan

Waar kan ik terecht voor vragen?

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen kan je terecht bij het onthaal voor algemene vragen en bij dienst lokaal ondernemen en toerisme voor specifiekere vragen (bij voorkeur via ikdoemee@brasschaat.be).

Tot wanneer kan ik premie aanvragen?

Tot wanneer kan ik premie aanvragen?

  • Handelszaken (winkels en dienstverlening): 15 juni-31 juli
  • Horeca: 15 juli-31 augustus

Waarom kom ik niet in aanmerking?

Waarom kom ik niet in aanmerking?

Je komt ondermeer niet in aanmerking

  • indien je niet verplicht gesloten was tijdens Corona
  • indien je geen factuur van gemaakte kosten ikv veiligheidsmaatregelen of marketingacties kan voorleggen
  • indien je geen fysieke vestiging (verkooppunt) in Brasschaat hebt

Wat als ik niet akkoord ben met weigering?

Wat als ik niet akkoord ben met weigering?

Je kan best het reglement nalezen waarin alle voorwaarden staan toegelicht en indien je dan nog van mening bent dat je wel in aanmerking komt, dan is het best een mail te sturen naar ikdoemee@brasschaat.be waarin je aangeeft waarom je toch denkt in aanmerking te komen.