BRASPREMIE - NIET HORECA

De Brasschaatse premie of “Braspremie” is een financiële tegemoetkoming voor handelaars die verplicht moesten sluiten tijdens de Coronacrisis. Cfr. reglement. Deze premie kan online aangevraagd worden vanaf 15 juni en dit tot en met 31 juli (voor horeca is dit van 15 juli tot en met 31 augustus). Er is budget voor elke gedupeerde handelaar voorzien.

Bij de aanvraag is het belangrijk om volgende documenten bij de hand te houden:

  1. Factuur van uitgaven in het kader van getroffen veiligheidsmaatregelen voor heropstart
  2. Bewijs van aanvaarding Vlaamse Corona hinderpremie
  3. Bewijs van fysiek verkooppunt in Brasschaat (eigendomsakte of huurcontract)
  4. Inschrijving KBO
     

Op de factuur duid je duidelijk de kosten aan waarvan je denkt dat ze in aanmerking komen voor deze premie. Het gaat om kosten die je hebt gemaakt om personeel en klanten veilig te laten werken en shoppen of van de kosten die je hebt gemaakt om marketingacties naar je klanten te doen voor je zaak. Bv. handgels, plexischermen, markeringen voor looprichtingen of wachtrijen aan de kassa, reclame in de Brasschaatse Film, radiospot bij Radio Park, reclame via gesponsorde sociale media enzovoorts.

Gelieve de kosten te bundelen in 1 aanvraag om de verwerking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het maximumbedrag van de Braspremie voor handelaars is 250 euro (bedrag factuur exclusief BTW).

De periode van aanvragen is afgelopen.