stand van zaken werken Brechtsebaan

Vanaf 2 november starten er voorbereidende werken voor de heraanleg van de Brechtsebaan. We starten met het rooien van de bomen. De werken zijn opgedeeld in meerdere fases.

Fase 1: rooien van de bomen
Dit is noodzakelijk om de eigenlijke heraanleg van de weg in fase 2 veilig uit te voeren. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat een aantal bomen in slechte staat zijn. Wij plannen het rooien van de bomen tijdens de herfstvakantie van 2 november tot en met 8 november 2021. De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Zo blijft een gedeelte van de rijbaan steeds vrij en kan het verkeer veilig passeren.

Fase 2: vernieuwen riolering en heraanleg straat
In fase 2 wordt de riolering vernieuwd en wordt de straat nadien terug volledig heraangelegd. De startdatum van fase 2 is nog niet exact gekend, maar dit zal vermoedelijk in de loop van 2023 plaatsvinden. We brengen u op de hoogte zodra de definitieve plannen en timing gekend zijn.

Fase 3: heraanplanten laanbomen
In fase 3 planten we nieuwe laanbomen en werken we de bermen af.

We vragen met aandrang om alle richtlijnen en snelheidsbeperkingen tijdens de werken nauwlettend te volgen dit voor de veiligheid van arbeiders, omwonenden en kinderen.

meer info
T 03 650 29 30 | info@brasschaat.be.