Breesgata

Magdalenalei 95 | 2930 Brasschaat
Miksebaan 50 | 2930 Brasschaat  | T 03 651 57 41

Breesgata vzw onderzoekt, bestudeert, bewaart en draagt zorg voor het oude Brasschaatse verleden, niet zomaar, maar welbewust om het verleden, het weten, doen en laten van onze voorouders te laten voortleven. Aan de huidige generatie willen wij tonen hoe de mensen van onze gemeente vroeger leefden, woonden en werkten. De eerste zondag van de maand kan men van 14 tot 19 uur in een volks aangekleed café oude en andere verhalen opdissen. Bij ons kan u nog de Stimulo, Dubbele Pater of Tripel, het bier van de intussen verdwenen Brasschaatse brouwerij Verlinden komen proeven. Tevens kan men ook het museum ’t Schuurtje bezoeken, waar het verworven landbouwalaam en allerlei gebruiksvoorwerpen worden uitgestald.