Buddyproject - voor gezinnen, senioren en mensen in kansarmoede

Buddy’s zijn vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor anderen, die zich nuttig willen maken in de maatschappij. We onderscheiden hierin 3 categorieën: gezinsbuddy’s, buddy’s voor senioren en buddy’s voor mensen in kansarmoede. Anders dan een mantelzorger biedt een buddy geen zorg of hulp, maar is er eerder als ondersteuner, vriend, coach.

Bij de gemeente Brasschaat spelen we daarin een coördinerende rol om een duidelijk aanspreekpunt te zijn en voor iedereen de juiste weg te zoeken. Zowel voor mensen die een buddy zoeken, als diegenen die zelf ondersteuning willen bieden.

Gezinsbuddy's

Gezinsbuddy's

De gezinsbuddy’s bestaan al langer in Brasschaat. Ze zijn er voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Het uitgangspunt is een laagdrempelige opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen, in een maatschappelijk kwetsbare positie, via de inzet van een vrijwilliger aan huis.

De ondersteuning wordt uitgevoerd door een vaste vrijwilliger en is te allen tijde vrijwillig, zowel langs de kant van de vrijwilliger als langs de kant van het gezin. De vrijwilliger biedt als vertrouwenspersoon van het gezin langdurige integrale steun, gericht op elk lid van het gezin en de interacties tussen de gezinsleden. Het uitgangspunt is steeds de thuissituatie van het gezin en de noden, behoeften en krachten die daar aanwezig zijn.

Het gezin is ‘regisseur’ en geeft aan op welke terreinen ondersteuning nodig is, hoe de ondersteuning eruit ziet en hoelang het gezin er gebruik van wil maken. De vrijwilliger concentreert zich op wat goed gaat, op de kwaliteiten van de ouder, de kracht van het gezin en de talenten van de kinderen. Het uiteindelijk doel is het verruimen van de leefwereld, het versterken van de draagkracht en de vaardigheden van het gezin en zo ook het versterken van de ontwikkelings- en toekomstkansen van de kinderen.

meer info

Buddy's en kansarmoede - ArmenTekort

Buddy's en kansarmoede - ArmenTekort

De buddywerking voor mensen in kansarmoede verloopt via een samenwerking met de vzw Armen tekort. De vrijwilligers die zich hiervoor willen engageren, krijgen een opleiding van 9 workshops waarin ze worden voorbereid op het buddyschap. Eens de opleiding afgerond is worden ze op basis van heel wat kenmerken (zowel de kansbiedende als de kanszoekende buddy vult een matchingformulier in) gekoppeld/gematcht aan iemand en kunnen ze kennismaken met elkaar.

Het traject duurt 1,5 tot 2 jaar en wordt dan stilaan afgerond als we zien dat de kanszoekende buddy weer zelfstandiger en veerkachtiger is geworden. 

Ze leren om de beperkende gedachtencirkel te doorbreken, veerkracht te vergroten, eigenwaarde en sociale netwerken te versterken, maar vooral de gelijkwaardigheid in hun buddyschap te bewaken. De buddy’s zijn nooit hulpverleners, geen persoonlijke assistenten voor administratie of iemand die praktische hulp biedt. Het gaat om dingen samen doen.

Meer info kan je vinden via Armen tekort

Seniorenbuddy's

Seniorenbuddy's

Tot slot zijn er de seniorenbuddy’s. We merken dat er in onze gemeente nood is aan zorg voor onze ouderen. Zeker in deze tijden waar er veel eenzaamheid is. Het kan soms al voldoende zijn om iemand op bezoek te hebben voor een gezellige babbel, mee naar de markt te gaan, te helpen met de boodschappen of ergens heen te rijden. Zo ontstaat er opnieuw een aansluiting met de ruimere samenleving en het kan een opstapje zijn naar de creatie van warme netwerken rond de senior.

Heb je na het lezen van dit artikel interesse om buddy te worden of heb je nood aan een buddy? Neem dan contact op met onze buddywerking via 03 650 2930 of buddys@brasschaat.be