Buurtschap Maria-ter-Heide

Sint-Jobsesteenweg 67 | T 03 663 30 13

Buurtschap Maria-ter-Heide VZW is reeds 40 jaar actief in de wijk "Kleine Landeigendom" te Polygoon. Haar doel is: - materiaal en machines (gratis) ter beschikking van de leden stellen; - spreekbuis en "go between" t.o.v. het gemeentebestuur in alle materies die het leven en wonen in de wijk aanbelangen (verkeer, economie, milieu, et...) - organiseren van uitstappen, culturele evenementen, natuurwandelingen o.l.v. gids, toneel en muziekopvoeringen, wijkborrels … - speelstraatcomité ondersteunen - in het algemeen: zorgen dat er leven in de brouwerij blijft!.