buurtwegen

Wat

Buurtwegen waren vroeger bedoeld voor doelgericht verkeer richting dorpskern, kerk, weide, akker...

De bedding ervan kon zowel eigendom zijn van de gemeente als de eigenaars van aanpalende percelen.
Heel wat buurtwegen zijn ondertussen officiële straten. De overgebleven buurtwegen zijn vooral verkeersarme verbindingswegen voor voetgangers en fietsers.

Wijzigingen werden vroeger niet aangebracht in atlaskaarten, maar genoteerd op aparte leggers. Gevolg is dat je op de openbare kaarten van vandaag niet kan zien of een weg nu een buurtweg, gemeenteweg of private weg is.