Caerde

Maria Theresialei  41 | 2180 Ekeren

Kunstkring Caerde is een feitelijke vereniging, die haar hoofdzetel heeft en is opgericht te Sint-Mariaburg op 18 december 1985. Ze heeft tot doel culturele activiteiten in te richten, zonder enig commercieel doel, een kunstenaarsgroep te vormen in de brede zin van het woord, een ruime kijk op kunst te bieden aan de samenleving. We stellen ons open voor alle kunstvormen: aquarel- en schilderkunst, beeldhouwen, fotografie, glaskunst, grafiek, keramiek, papierkunst, tekenkunst enz. We bieden nieuw talent ook de kans om mee te werken aan deze doelstelling.