collecte of geldinzameling

Wat

Als je een geldinzameling of collecte uit liefdadigheid (bijvoorbeeld na rampen of ongelukken) wil organiseren, moet je vooraf een toelating vragen aan het college. Dit doe je door een mail te sturen naar secretariaat@brasschaat.be en stuur volgende bijlagen mee:

  • de statuten van de vereniging, zoals gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad,
  • de boekhoudkundige balansen en resultaatrekeningen van de vereniging van de voorbije twee jaar,
  • de identiteitsgegevens van de organisatoren.

Voor collecten van wetenschappelijke, artistieke, letterkundige, wijsgerige of godsdienstige aard, heb je geen vergunning nodig.