columbaria afdekplaten, retributie 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.-Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt de retributie voor het vervaardigen van afdekplaten voor de columbaria als volgt vastgesteld:

- oude columbaria Kaart en Maria-ter-Heide
- 50,00 euro voor de vervaardiging van messing plaatje met naam voor bevestiging op afdekplaat;

- nieuwe columbaria zowel ondergronds als bovengronds
- 175,00 euro voor beitelen tekst in afdekplaat;
- 175,00 euro voor beitelen tekstwijziging;
- 250,00 euro voor nieuwe plaat met ingebeitelde tekst.

Art.2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager van een nis in een columbarium of in een urnenveld.

Art.3.- De retributie moet betaald worden bij de aanvraag.

Art.4.- Indien het onderzoek "de commodo et incommodo" dat nopens onderhavig besluit zal ingesteld worden, geen bezwaar oplevert of wanneer de bezwaren die tijdens dit onderzoek worden ingediend door de gemeenteraad worden verworpen, zal het thans gestemde reglement als definitief aangezien en voor akteneming gezonden worden aan de hogere overheid.