compost, retributie 2016-2019

datum goedkeuring

26 september 2016

datum bekendmaking

13 oktober 2016

Art.1.- Met ingang van 1 oktober 2016 en eindigend op 31 december 2019 wordt de retributie voor de aflevering van compost als volgt vastgesteld:

Brasschaatse gezinnen:

  • compost in bulk wordt gratis ter beschikking gesteld;
  • gevulde 40-liter compostzak: 3,00 euro;
  • voor de levering van compost bij de inwoners van Brasschaat dient 25,00 euro per lading betaald te worden.

Particulieren die niet in Brasschaat wonen::

  • gevulde 40-liter compostzak: 3,00 euro;
  • compost in bulk: 5,00 euro per m³;

Bedrijven, zelfstandigen:

-    compost in bulk (onbeladen): 2,50 euro per ton;
-    compost in bulk (onbeladen): 1,25 euro per ton, mits een afname van 150 ton per maand

Art.2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Art.3.- De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs of binnen de dertig dagen nadat de factuur is verzonden.

Art.4.- Het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 houdende vaststelling van de retributie 2014-2019 op de aflevering van compost wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig besluit.

gemeenteraadsbesluit van 26 september 2016 - bekendgemaakt op de website op 13 oktober 2016