containers (huisvuil-, tuin-, GF- en papierafval), compostvaten en -bakken, retributie 2018-2019

datum goedkeuring

26 maart 2018

datum bekendmaking

3 april 2018

Art.1.- Met ingang van 1 april 2018 en eindigend op 31 december 2019 wordt de retributie voor het afleveren van containers,  compostvaten en -bakken vastgesteld als volgt:

nieuwe containers:
 

 • 50,00 euro per grijze huisvuilcontainer van 240 liter inhoud;
 • 37,50 euro per grijze huisvuilcontainer van 120 liter inhoud;
 • 25,00 euro per grijze huisvuilcontainer van 60 liter inhoud;
 • 22,50 euro per grijze huisvuilcontainer van 40 liter inhoud;
 • 60,00 euro per groene groenafvalcontainer van 240 liter inhoud;
 • 30,00 euro per groene groenafvalcontainer van 120 liter inhoud;
 • 32,00 euro per groene GF-container (citybin) van 40 liter inhoud;
 • 30,00 euro per blauwe papiercontainer van 140 liter inhoud;

nieuwe compostvaten en -bakken:
 

 • gratis compostvat van 300 liter inhoud per adres, mits het volgen van een thuiscomposteringscursus;
 • 35,00 euro per compostvat van 300 liter inhoud, inclusief beluchtingsstok;
 • 60,00 euro per compostbak van 1.300 liter inhoud;
 • 50,00 euro per aanbouwmodule van 1.300 liter inhoud voor compostbak;
 • 20,00 euro per dakje voor compostbak;
 •   5,00 euro per beluchtingsstok;

tweedehands containers:
 

 • 12,50 euro per grijze huisvuilcontainer van 240 liter inhoud;
 •   9,50 euro per grijze huisvuilcontainer van 120 liter inhoud;
 •   6,50 euro per grijze huisvuilcontainer van 60 liter inhoud;
 •   6,00 euro per grijze huisvuilcontainer van 40 liter inhoud;
 • 11,00 euro per groene groenafvalcontainer van 240 liter inhoud;
 •   7,50 euro per groene groenafvalcontainer van 120 liter inhoud;
 •   8,00 euro per groene GF-container (citybin) van 40 liter inhoud;
 •   9,50 euro per blauwe papier-kartoncontainer van 140 liter inhoud;

Art.2.- Er is geen retributie verschuldigd voor de vervanging van een container indien deze vernield werd door de ophaler van de betrokken afvalfractie.
 

Art.3.- De retributie wordt geïnd op het ogenblik waarop de container wordt afgeleverd.
 

Art.4.-Het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2015 houdende vaststelling van de retributie 2015-2019 op de aflevering van containers voor het afhalen van huishoudelijk afval of daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, containers voor het afhalen van groenafval, containers voor het afhalen van GF-afval, containers voor het afhalen van papier en karton, compostvaten en compostbakken voor thuiscompostering wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig besluit.