controle bouwlijn

Wat

Aan de hand van bouwplannen, opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning, zet de aannemer de bouwlijn uit. Voor de effectieve start van de werken, laat je de bouwlijn door ons controleren.

AANVRAAG

AANVRAAG

Vraag de controle minstens zeven dagen vóór aanvang van de werken aan.

Vermeld in je mail volgende gegevens:

  • startdatum van de werken
  • adres van de werken
  • telefoonnummer
  • dossiernummer van bouwaanvraag (jaartal/B/volgnummer)

Zorg ervoor dat het terrein bij de controle bouwrijp en toegankelijk is. Er hoeft niemand aanwezig te zijn tijdens de controle.

verstuur je mail