Coronavirus

Alles wat je moet weten over en rond COVID-19.

de basismaatregelen, hou je eraan!

basismaatregelen

mondmaskers

mondmaskers

Een mondmasker dragen is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

Wees extra voorzichtig met risicogroepen.

Wees extra voorzichtig met risicogroepen.

De gevolgen van een besmetting met Corona voor mensen uit risicogroepen zijn levensbedreigend. Wees daarom extra voorzichtig bij contact met personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem...

recentste federale maatregelen (update 27/3)

Wat betekenen ze concreet?

Wat betekenen ze concreet?

De Nationale Veiligheidsraad van 27 maart besliste de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei.

Toch een paar verduidelijkingen:

 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld).
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie: De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn. Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden: De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen. De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.
 • Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Handhygiëne en voldoende sociale afstand houden blijven belangrijke maatregelen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.
Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De lokale en federale politie zorgen ervoor dat de maatregelen strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan.
Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!
Blijf maximaal thuis om externe contacten te beperken.

Verlaat je huis alleen als je het volgende nodig hebt: 
 • voeding (warenhuizen)
 • medische zorg (in eerste instantie je huisarts)
 • medicijnen (apotheek)
 • versturen post (postkantoor)
 • financiële verrichtingen (bankautomaat)
 • brandstof (benzinestation)

En uiteraard als je hulp wil bieden aan kwetsbare personen.
 

Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen…)

Worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat er voldoende afstand gehouden wordt.
 

Elke bijeenkomst is verboden.
Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
Het openbaar vervoer wordt zo georganiseerd dat sociale afstand kan worden gegarandeerd.
Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.
Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.
 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een wzare boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in act worden genomen.
Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.
 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m2 en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Dierenvoedingswinkels kunnen openblijven indien de omzet overwegend bestaat uit voeding/dierenvoeding/plantgoed
  - zij kunnen eveneens bloemen en planten aanbieden. 

Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
Restaurants: particulieren mogen thuis beleverd worden, afhaalpunten mogen niet (wel voor de restaurants/catering)
Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van d einstructies op het vlak van social distancing.
Kapperszaken moeten vanaf 25 maart helemaal sluiten. Oncologische kappers nemen best contact met het ziekenhuis.
De openbare markt is tijdelijk opgeschort.
Foodtrucks zijn verboden (dus ook de kippenkramen, viskramen, standjes met aardbeien, ...) zelfs al bieden zij een volledige maaltijd aan.
Tandartsen moeten hun normale praktijk stopzetten (enkel dringende gevallen kunnen nog)
Opticiens/Audiciens: herstelling van brillen, hoorapparaten blijven mogelijk.

Maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven
 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht.
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen.
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen.
 4. Betalingsplan btw.
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing.
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting.
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen.
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen.
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht).
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van de federale overheidsopdrachten>

Bijkomende steunmaatregelen.

Hinderpremie aanvragen? Meer info.

 

ministerieel besluit: federale fase

ministerieel besluit: federale fase

federale maatregelen

ministerieel besluit: extra maatregelen

ministerieel besluit: extra maatregelen

extra maatregelen

maatregelen in Brasschaat

belasting- en retributiereglementen - 6/4

belasting- en retributiereglementen - 6/4

De gemeenteraad heeft in zitting van 30 maart 2020 bepaalde financiële maatregelen genomen.
Volgende reglementen werden met ingang van 31 maart 2020 opgeheven en zullen na de crisis opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd worden:

 • het retributiereglement 2020-2025 voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg
 • het belastingreglement 2020-2025 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten

De tarieven van het retributiereglement 2020-2025 inzake opname reclame in de Parkbode werden met ingang van 31 maart 2020 voor de helft gereduceerd (50% vrijstelling). Deze vrijstelling stopt automatisch van zodra het college het einde van deze Coronacrisis zal vaststellen.

Volgende reglementen zijn uiteraard niet toepasbaar als de gemeentelijke dienstverlening opgeschort is en er geen betalende diensten verstrekt worden of als die afzonderlijke feiten of eenmalige gebeurtenissen zich niet kunnen voordoen door de COVID-19 maatregelen:

 • retributie 2020-2025 plaatsrecht op de lokale kermis (vanaf 16/3/2020)
 • belasting 2020-2025 op dansgelegenheden (vanaf 14/03/2020)
 • retributie 2020-2025 inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties (vanaf 14/03/2020)
 • retributie 2020-2025 op de organisatie van jeugdactiviteiten (vanaf 14/03/2020)
 • retributie 2020-2025 voor de standplaatsen openbare markt en standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein (vanaf 16/03/2020)
 • retributie 2020-2025 op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het invoeren van bouw-, verbouw- en opruimingswerken (vanaf 16/03/2020 terugbetaling bij annulering vergunning of niet uitvoering)
 • retributie gebruik sportaccommodaties 2020-2025 (vanaf 16/03/2020) 
   

Indien er reeds bedragen voor een komende periode betaald werden, kunnen deze aangewend worden in een latere periode. Op expliciete vraag kunnen bedragen terugbetaald worden. Voor de periode tot aan het begin van de Coronamaatregel, blijven belastingen en retributies verschuldigd.

afval en recyclagepark - UPDATE 3/4

afval en recyclagepark - UPDATE 3/4

recyclagepark (UPDATE 3/4)
Het recyclagepark van Brasschaat doet opnieuw de deuren open vanaf 7 april. Lees meer.

afvalophalingen
Er is nog voldoende personeel om de huis-aan-huisophaling volgens de normale planning uit te voeren. De situatie wordt wel dag per dag ingeschat en waar nodig zal er ingegrepen worden.

wijkophaling KGA
De mobiele KGA-kar rijdt minstens tot en met 19 april niet uit. 

ophalingen grote hoeveelheden tuinafval en grofvuil
De ophalingen aan huis voor grote hoeveelheden tuinafval en grof vuil gaan opnieuw door. De ophalingen van tuinafval vinden plaats op maandag en woensdag, die van grof vuil op maandag.
Je aanvraag doe je digitaal.

De reguliere ophalingen van tuin-, rest-, PMD- en papierafval gaan gewoon door.

groenafval voor tuinaannemers
Deze regel geldt alleen voor professionele tuinaannemers!

Tuinaannemers, spaar jullie groen(afval) zoveel mogelijk op en kom het in één keer storten. Kom dus niet langs met kleine hoeveelheden. We vermijden graag onnodige bewegingen op de compostering.
Breng het groenafval binnen onderstaande uren rechtstreeks naar de compostering van het recyclagepark (ingang links naast het recyclagepark).
Telefoneer naar het nummer aan de weegbrug. De toezichter ontvangt je, noteert nummerplaat en firma en uiteraard het gewicht van het afval. Daarna word je begeleid naar de plaats waar het groenafval gestort moet worden. Als je de compostering verlaat, wordt het gewicht opnieuw genoteerd.

Zet, voor alle veiligheid, bij het betreden van de compostering je vier pinkers aan. Er wordt geregeld met grote machines gezeefd.

stortingsuren

 • ma-do 8-17 uur
 • vr 8-12 uur


Meer info op T 03 650 02 93

 

noodopvang leerlingen tijdens de paasvakantie

noodopvang leerlingen tijdens de paasvakantie

Noodopvang is bedoeld voor leerlingen (kleuter en lagere school) van wie de ouders een job in een cruciale sector uitoefenen en leerlingen (kleuter en lagere school) in een kwetsbare thuissituatie

meer info

koop lokaal

koop lokaal

Shop online in Brasschaat en steun onze lokale handelaars. 
Heel wat winkels zijn gesloten als maatregel ter preventie van Corona.
Maar ondernemers zitten niet stil en helpen je ook nu graag verder.  #kooplokaal

ga naar het overzicht

lopende omgevingsvergunningen

lopende omgevingsvergunningen

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart ook maatregelen getroffen voor de lopende omgevingsvergunningen.

Lees meer

parkings in/aan gemeenteparken

parkings in/aan gemeenteparken

Sinds woensdag 25 maart zijn de parkings aan gemeenteparken afgesloten voor voertuigen.

lees hier waarom

vereist document voor grensovergang

vereist document voor grensovergang

Moet je iemand ophalen van een treinstation of luchthaven in het buitenland? Neem zeker het vereiste document mee om de grensovergang vlot te laten verlopen.

download het document

aanwezigheid op uitvaarten

aanwezigheid op uitvaarten

Er mogen slechts 15 personen aanwezig zijn op een begrafenis, met inbegrip van de grafmaker en twee medewerkers van de begrafenisondernemer. Heb je hier vragen over? Neem contact op met je begrafenisondernemer. Hij of zij helpt je op alle vlakken verder.

wegenwerken

wegenwerken

De maatregelen genomen door de federale regering, hebben ook een sterke invloed op de vordering van de huidige wegen- en rioleringswerken en de startdatum van de geplande wegenwerken in onze gemeente.

Hieronder onder voorbehoud een overzicht:

Bredabaan – fietspaden richting Gooreind 

Aannemer Adams heeft besloten de werken op te schorten vanaf 19/03. Nog geen concrete datum voor herstart.
 

Lage Kaart – herstelling riolering

Aannemer Rega werkt door tot de rijbaan hersteld is. Ondertussen zijn ze afgerond.
 

Voshollei - Vosholdal

Startdatum van 30/3 wordt opgeschoven naar een nog nader te bepalen datum.
 

voetpad Prins Kavellei

Aannemer Aralea heeft de werken opgeschort. Nog geen concrete datum voor herstart.
 

Technisch Centrum - Brandweer 

Aannemer Hertsens werkt voorlopig door, zolang er materiaal voorhanden is.
 

nutsmaatschappijen

Werken aan de nutsmaatschappijen werden stilgelegd. Er is wel permanentie mocht dit nodig zijn.

gemeentehuis

gemeentehuis

Het gemeentehuis blijft tijdens de openingsuren bereikbaar, met uitzondering van donderdagavond. 
Er is ook de gebruikelijke telefoonpermanentie. Alleen op donderdag gaan de lijnen vroeger dan gewoonlijk toe, namelijk om 16 uur.

We vragen iedereen met aandrang om niet-dringende bezoeken uit te stellen. Je vindt een heleboel formulieren en producten terug op deze website.

Omdat wij jouw veiligheid belangrijk vinden, hebben we de automatische deur van het gemeentehuis afgesloten. Kom je naar het gemeentehuis na het maken van een afspraak, dan bel je aan links naast de hoofdingang. Een medewerker van het onthaal laat je dan binnen.

openbaar vervoer / buurtbus

openbaar vervoer / buurtbus

17/3 - 15:15 uur
 • Trams en bussen in Antwerpen rijden volgens zaterdagdienstregeling.
 • Streeklijnen rijden volgens schoolvakantiedienstregeling.
   
16/3 - 14:00 uur
 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar beperk je tot  noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.
 • De buurtbus rijdt tot nader order niet meer uit.

openbare speelterreinen

openbare speelterreinen

Alle openbare speelterreinen worden afgesloten. We vragen met aandrang om de richtlijnen te volgen. Geef het goede voorbeeld. Neem geen onnodige risico's.

OPEN HUIS KABAS

OPEN HUIS KABAS

Alle activiteiten zijn afgelast.
Je kan momenteel geen tweedehands spullen afgeven.

lees meer over Open Huis KABAS

recreatieve activiteiten en de bijhorende handelszaken

recreatieve activiteiten en de bijhorende handelszaken

 • Alle activiteiten (sport, cultuur, folklore...) worden geannuleerd, ongeacht omvang en/of ze openbaar of privaat zijn.
 • Discotheken, cafés, restaurants... moeten sluiten.
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.
 • Winkels mogen openen tijdens de werkweek, maar niet in het weekend.
 • Voedingszaken en apotheken blijven open, ook in het weekend en mits het opvolgen van de hygiënemaatregelen.

lokale dienstencentra en ontmoetingscentrum Remise

lokale dienstencentra en ontmoetingscentrum Remise

Tot en met 13 april zijn de drie lokale dienstencentra (Vesalius, Antverpia en Maria-ter-Heidehove) en de Remise (+3 Centrum) gesloten.

Brasschatenaren die geregeld een warme maaltijd nuttigen in een dienstencentrum, kunnen tijdelijk de maaltijden aan huis laten leveren.
Geef je bestelling ruim op voorhand door via T 03 650 34 83, want er komt ongetwijfeld een extra grote toestroom aan bestellingen binnen.

openbare bibliotheek (update 27/3)

openbare bibliotheek (update 27/3)

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 om 12 uur start de openbare hoofdbibliotheek met een afhaalservice op afspraak. Nu vele mensen noodgedwongen thuis zitten, is boeken kunnen uitlenen iets wat erg gemist wordt. Met de afhaalservice komen we aan die nood tegemoet.

meer info

Sportoase Elshout

infopunt Toerisme

infopunt Toerisme

Het nieuwe infopunt Toerisme, gelegen in het Oude Gemeentehuis langs de Bredabaan, sluit tot en met 3 april. We bekijken de situatie van dag tot dag, en hopen om zo spoedig mogelijk opnieuw te openen.

mantelzorgtelefoon

mantelzorgtelefoon

Om mantelzorgers te ondersteunen in deze corona tijden heeft Samana een Mantelzorgtelefoon in het leven geroepen.

Op het nummer 078 15 50 20 kunnen mantelzorgers elke werkdag terecht van 10 tot 12 uur en 13 tot 16 uur.
De kostprijs is die van een zonaal gesprek, van waar men in België ook belt.

hulpvragen

Hulp nodig?

Hulp nodig?

De gemeente bundelt alle hulpvragen. Laat ons weten waarmee we jou kunnen helpen via een van onderstaande manieren:

We bekijken alle vragen en contacteren je wanneer we een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. We behandelen alle vragen strikt vertrouwelijk.

Brasschaat helpt! Geef je op als vrijwilliger.

Brasschaat helpt! Geef je op als vrijwilliger.

Help eerst de mensen in je directe omgeving (familie, buren, vrienden...). Steek een briefje in de brievenbus bij buren om je hulp aan te bieden.

Wil je nog meer doen, bied jouw hulp hier aan.

opvang kinderen van ouders werkzaam in essentiële sectoren en in kwetsbare situaties

opvang kinderen van ouders werkzaam in essentiële sectoren en in kwetsbare situaties

Contacteer ons!

omgaan met conflicten binnen het gezin

omgaan met conflicten binnen het gezin

We geven je 5 tips mee:
 • zorg voor structuur, voor jezelf en de andere gezinsleden
 • Ben je boos? Uit je gevoelens.
 • Bespreek spanningen en conflicten.
 • Druk op de pauzeknop.
 • Zoek steun of hulp.
meer info en contact professionele hulp

schenk oude, goed werkende laptop, pc of tablet... aan kinderen uit kansarme gezinnen

schenk oude, goed werkende laptop, pc of tablet... aan kinderen uit kansarme gezinnen

Een laptop, pc of tablet biedt kinderen en jongeren, zeker tijdens deze Coronacrisis, ontspanning, sociaal contact en de mogelijkheid om de lessen te volgen. Heel wat kinderen hebben deze luxe niet.

?node%2F8719=

Doneer mondmaskers, schorten... voor het verplegend personeel!

Doneer mondmaskers, schorten... voor het verplegend personeel!

Eén van de grootste uitdagingen momenteel is om al het verplegend personeel van voldoende materiaal te voorzien om veilig hun werk te doen. Daar kan jij bij helpen!
Heb je nog mondmaskers, schorten, schilderspakken...? Breng ze naar ons. Wij zorgen ervoor dat ze bij de juiste zorgverleners terechtkomen.

meer info

Meer info en vragenlijst