COVID-19. Retributie 2020-2025 voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Opheffing.