De Lezer vzw

Ploegsebaan 96 | 2930 Brasschaat | T 03 663 21 93

De Lezer v.z.w. wil het lezen bevorderen en mensen informeren over culturele, literaire, economische, sociale en politieke aangelegenheden. De vereniging nodigt auteurs uit om via lezingen of interviews hun lezers meer inzicht in hun werk te verschaffen. Het publiek maakt op die manier kennis met de schrijver en zijn werk. Voor die literaire evenementen wordt doorgaans samengewerkt met het Cultuurcentrum Brasschaat en/of de gemeentelijke bibliotheek. Daarnaast biedt De Tweede Lezer via internet (Antiqbook) boeken te koop aan, die in het klassieke boekhandelscircuit niet meer beschikbaar zijn