defecten en schade aan het openbaar domein

Wat

Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de goede staat van het openbaar domein in onze parkgemeente. Maar we zien niet altijd en overal elk probleempje opduiken. Help ons om knelpunten in kaart te brengen zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.
Er zijn ook problemen die wij zelf niet kunnen oplossen.
Hieronder vind je een overzicht van zaken die je kan melden:

defecten aan te geven bij de gemeente

defecten aan te geven bij de gemeente

Volgende zaken mag je altijd en liefst zo snel mogelijk aan ons melden:

  • verstopping straatkolken, reukhinder of wateroverlast
  • schade aan rijweg, fietspad of inrit op openbaar domein (verzakkingen, losliggende tegels, scheve boordstenen, losliggend riooldeksel...);
  • defecte verkeerssignalisatie (beschadigde of sterk bevuilde verkeersborden,...);
  • beschadigde openbare speeltoestellen;
  • beschadigde zitbanken, fietsenrekken, bushokjes...;
  • afgesleten wegmarkeringen
  • ...

Voor deze defecten of schade gebruik je de online melding. Wij onderzoeken je melding en indien nodig lossen we het gemelde probleem op of geven het door aan de bevoegde instantie.

meld het hier

defecten aan verkeerslichten

defecten aan verkeerslichten

Tijdens de kantooruren bij de gemeente op 03 650 06 50
Buiten de kantooruren bij de politie op 03 650 35 00.

defecten aan straatverlichting

defecten aan straatverlichting

Het beheer en onderhoud van straatlampen is in handen van Eandis (gemeentewegen) of van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (gewestwegen).
Op de verlichtingspaal kun je zien wie de verlichting beheert (gele stickers voor Eandis en witte stickers of cijfermarkeringen voor Agentschap Wegen en Verkeer).
 
Voor Eandis: klik hier
Voor het Agentschap Wegen en Verkeer klik hier

Let wel op of het wel degelijk om defecten gaat. Enkele jaren geleden koos Brasschaat ervoor om een deel van de openbare verlichting te doven tussen 24 en 5 uur.  Deze actie draagt bij tot een vermindering van het energieverbruik en de beheersing van de kosten. De palen die gedoofd worden, zijn  voorzien van een sticker die dit aangeeft.
Soms zet de beheerder de lampen in een straat overdag aan om defecten op te sporen. Hier is uiteraard ook geen sprake van een defect. Maar als de lampen meer dan drie dagen en nachten na elkaar blijven branden, is er wellicht wel iets aan de hand en meld je dat best.

defecten aan de riolering op openbaar domein

defecten aan de riolering op openbaar domein

Defecten aan de riolering op openbaar domein kan je melden bij Pidpa Riolering.
Voor defecten op privé domein contacteer je een loodgieter, want deze vallen niet onder de bevoegdheid van Pidpa.

schade na werken aan de nutsleidingen

schade na werken aan de nutsleidingen

Wanneer je schade ondervindt nadat een nutsmaatschappij werken heeft uitgevoerd ter hoogte van je woning, neem je contact op met de nutsmaatschappij in kwestie. De nutsmaatschappijen die het meest actief zijn binnen onze gemeentegrenzen kan je hier terug vinden.