E-lab66

Lage Kaart | T 0495 77 46 44

E-lab66 is een vereniging van amateurkunstenaars waar leden op geregelde tijdstippen hun artistieke hobby kunnen uitoefenen in een vrij of een begeleid atelier (tekenen, aquarel, acrylschilderen, keramiek, bloemschikken, knutselen, upcyclen, ...) of deel kunnen nemen aan workshops allerlei of geholpen worden bij de organisatie of deelname aan tentoonstellingen of andere culturele activiteiten. Grote sterkte: de kleinschaligheid, de begeleiding en het ontbreken van enige vorm van prestatiedruk.