ecocycloroute

Deze nieuwe fietsroute doorheen Brasschaat is een ware ontdekkingstocht langsheen duurzame initiatieven. Je leert plekken kennen waar men actief inzet op het behoud van Brasschaatse fauna en flora en waar je (h)eerlijke lokale producten kan proeven. Deze fietsroute bedraagt 30km en is geschikt voor het hele gezin.

Gratis  beschikbaar bij het infopunt Toerisme of online te downloaden.

Je fietst voorbij deze duurzame plekken.

bufferbekken Frilinglei

bufferbekken Frilinglei

Sinds de aanleg van deze grote bekkens blijft de hele omgeving gespaard van wateroverlast.

Deze zone was 6 jaar geleden een heel zanderige oppervlakte, maar is op korte tijd uitgegroeid tot een volwaardig bekken.

Het overtollig water van de Bredabaan wordt via een grachtenstelsel naar dit bekken geleid. Wilde vogels, amfibieën, je kan het allemaal waarnemen.

VOC Kapellen - Brasschaat

VOC Kapellen - Brasschaat

Het " Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren" werd in eerste instantie opgericht voor opvang van dieren in nood.

Jaarlijks worden meer dan 5775 vogels en wilde dieren ter verzorging binnengebracht en dit aantal neemt elk jaar toe.

Steeds meer dieren raken dagelijks in de problemen door toedoen van mensen. Samen met wetenschappelijke onderzoekers en dierenartsen hopen we deze bedreiging het hoofd te kunnen bieden om in de toekomst het aantal slachtoffers te verminderen. 

Meer info vind je hier.

Perron Noord

Perron Noord

Hier geniet je van lokale producten. Het perronnekesbrood is alom bekend en ook de lokale biertjes vallen in de smaak. De bediening gebeurt door mensen met en zonder een beperking.

Meer info vind je hier.

Den Toren/Klein Schietveld/Vliegveld

Den Toren/Klein Schietveld/Vliegveld

Den Toren

Den Toren is een voormalige uitkijkpost voor luchtverkeersleiders over het naastgelegen militaire vliegveld. Het is nu een mini-museum waar je ontdekt hoe de natuur, de militaire aanwezigheid en de luchtvaart het gebied gevormd hebben.

Meer info vind je hier.

Klein Schietveld

Klein in naam, maar groots in natuur. Het Klein Schietveld wordt ‘klein’ genoemd omwille van de nabijheid van grotere broer Groot Schietveld. Naar Vlaamse normen is het echter allesbehalve klein; een aaneengesloten stuk natuur van bijna 900 hectare is in Vlaanderen eerder uitzondering dan regel. Het militair domein is deels toegankelijk en je kan er prachtig wandelen, fietsen en ruiteren. En tijdens het seizoen kan je via de spoorfietsen het gebied op een andere manier ontdekken.

Vliegveld

Het vliegveld, onderdeel van het Klein Schietveld, lijkt niet meer dan een grote grasvlakte. Maar ook hier komen veel zeldzame plant- en diersoorten voor. Door aangepast beheer wordt de opmars van dominante kruiden en grassen teruggedrongen en krijgen veel zeldzamere soorten zoals het heidekartelblad en gevlekte orchis meer kans om te groeien. En die zeldzame plantjes trekken dan weer heel wat bijzondere insecten en vlindersoorten aan zoals de aardbeivlinder. De startbanen van het vliegveld worden in het weekend gebruikt door de Brasschaatse vliegclub. Het aan- en afvliegen van de vele sport- en zweefvliegtuigen is een aangenaam kijkstuk voor bezoekers.

Meer info vind je hier.

natuurspeeltuin

natuurspeeltuin

Een unieke speeltuin enkel gemaakt uit natuurlijke materialen.

Kom hier heerlijk ravotten! 

Benieuwd naar alle Brasschaatse speelplekken? Ontdek ze hier!

bufferbekken Werverbos

bufferbekken Werverbos

Dit bekken werd in 2006 aangelegd door de gemeente in nauwe samenwerking met Natuurpunt. Het oppervlaktewater van Maria-ter-Heide wordt afgekoppeld naar een nieuw gegraven gracht doorheen het militair domein en opgevangen in het bufferbekken Werversbos. Het bufferbekken heeft een oppervlakte van 10 740 m². Door de gracht en het bufferbekken kan het regenwater geleidelijk de bodem insijpelen. Zo is er veel minder druk op de riolering en waterlopen en wordt wateroverlast vermeden.

Kinderboerderij Mikerf

Kinderboerderij Mikerf

Deze leuke gezinsplek maakt je vertrouwd met het boerderijleven. Je ontdekt er alles over de dieren, de boerderijproducten en het dagelijkse werk op de boerderij.

Het Mikerf leert je oog te hebben voor de natuur en er bewust zorg voor te dragen.

Meer info vind je hier

Vistrap Laarse Beek

Vistrap Laarse Beek

De Laarse Beek herbergt een aparte bewoner die in Europa bijna niet meer voorkomt. Het gaat om de rivierdonderpad ,een Provinciale Prioritaire Soort. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden is het wel degelijk een vis. Om zijn overlevingskansen te verhogen, hebben we in de Laarse Beek stuwen en drempels verwijderd en vervangen door visvriendelijke trapjes. Die kan de rivierdonderpad wél overbruggen om zo verder stroomopwaarts te geraken. Dat is voor de vis van levensbelang om zich voort te planten of om bij verdroging of vervuiling van de beek uit te wijken. 

Meer info vind je hier.