elektronische A-kaart, retributie 2018-2019

datum goedkeuring

23 augustus 2017

datum bekendmaking

31 augustus 2017

Art.1.-
Met ingang van 1 september 2017 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, verder genoemd de “elektronische A-kaart”.

Art.2.-
De retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de elektronische A-kaart bedraagt 50 euro voor personen ouder dan 18 jaar.

Art.3.-
Er is geen retributie verschuldigd voor het verkrijgen van de elektronische A-kaart voor personen jonger dan 18 jaar.

Art.4.-
Vervanging van een elektronische A-kaart omwille van een technisch defect dat niet het gevolg is van oneigenlijk gebruik, is gratis.

Art.5.-
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van een elektronische A-kaart.

Art.6.-
De retributie wordt betaald bij de aanvraag.

Art.7.-
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

Goedgekeurd in de gemeenteraad 28 augustus 2017 - gepubliceerd op 31 augustus 2017.