eretekens voor de arbeid

Wat

Eretekens van de arbeid werden in 1847 in het leven geroepen om iedereen die zijn kennis, talent, toewijding, vaardigheid en idealen ten dienst stelt van de arbeid te onderscheiden en te belonen.

AANVRAAG

AANVRAAG

Als je personeelsleden in dienst hebt die voldoen aan de voorwaarden, kan je deze eretekens aanvragen via de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

Voor het nazicht van het strafregister moet je je richten tot het centraal strafregister.


Waterloolaan 80 | 1000 Brussel
T 02 552 27 29
strafregister@just.fgov.be

open
9 tot 11.30 uur / 14 tot 15.30 uur.