facturatie

Wat

Alle facturen, opgesteld door de gemeente, hebben een maximale betaaltermijn van 30 dagen volgend op de factuurdatum.

Betaal je niet tijdig, dan rekenen we kosten aan voor de aanmaning. Voor de tweede en ook laatste aanmaning, die aangetekend verstuurd wordt, verhogen we het factuurbedrag met de prijs van de aangetekende zending en 10 euro administratiekosten. Wordt het openstaande bedrag dan nog steeds niet vereffend en heb je geen redelijke of gegronde reden om niet te betalen, dan wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld.
   

AANVRAAG

AANVRAAG

Ben je het niet eens met een factuur die je van de gemeente ontving?
Richt binnen de 15 dagen, volgend op de factuurdatum, aangetekend een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en schepenen, Bredabaan 182, 2930 Brasschaat. Vermeld duidelijk factuurnummer en het bedrag van de betwiste factuur.
Een bezwaar per mail wordt ook aangenomen.