feestmateriaal aanvragen

Wat

Wij lenen gratis heel wat materiaal uit aan Brasschaatse verenigingen voor de organisatie van hun activiteiten: podium, nadarhekken, tafels en stoelen, vlaggenmasten... We brengen het materiaal tot aan de plaats van de activiteit. Je staat zelf in voor het opstellen en monteren, tenzij de activiteit op openbaar domein plaatsvindt.
   

voorwaarden

voorwaarden

LET OP!
Feestmateriaal kan je pas ontlenen als je aanvraag voor je evenement werd goedgekeurd.
Vraag ten laatste 8 weken vóór de activiteit je feestmateriaal aan.

evenementenformulier

kosten

kosten

  • afvalcontainer kost 6 euro
  • voor sommige materialen betaal je een borg

gebruik van restafvalcontainers

gebruik van restafvalcontainers

stort op voorhand zes euro per container op rekeningnummer BE06 0910 0007 6922 met vermelding van naam vereniging, nummer ontleenformulier en datum ontleenperiode. Betaal ten laatste twee weken voor de geplande activiteit.
De afvalcontainers worden gelijktijdig geleverd met het feestmateriaal. Bij laattijdige betaling moeten de afvalcontainers zelf opgehaald  worden.