Fotokollektief Visie 4

Bevrijdingslei 69 | 2930 Brasschaat |T 03 663 21 25

Fotokollektief VISIE 4 is een groep van vijf fotografen uit het Antwerpse die zich, na hun kunstopleiding in de Tekenacademie van Brasschaat- de huidige Academie Noord-, verenigd hebben om samen de fotografie artistiek te benaderen. Het doel van VISIE 4 is de kunst in de fotografie te bevorderen door: het beoordelen van elkaars fotografisch werk op een stimulerende manier, het houden van tentoonstellingen met foto's die getuigen van een artistieke benadering, het beleggen van bijeenkomsten die de verwezenlijking van het vooropgestelde doel kunnen bevorderen. Alhoewel elk van de vijf fotografen op een zeer persoonlijke wijze omgaat met fotografie hechten ze allen veel belang aan de VISIE bij de opname en gebruiken ze alle technieken, van oude procédés tot hedendaagse digitale verwerking, om hun zintuiglijke waarneming en innerlijke ervaring weer te geven. Om hun samenhorigheid te benadrukken houden zij de laatste jaren hun tentoonstellingen onder een gezamenlijk thema.