gedeeld verblijf

Wat

Wanneer een koppel met kinderen uit elkaar gaat wordt er beslist waar de kinderen officiëel ingeschreven worden (bevolkingsregister). Sinds 15 februari 2016 is het mogelijk om in het dossier van de minderjarige een extra melding toe te voegen die zegt dat de minderjarige regelmatig bij de andere ouder verblijft, zonder dat het kind er ingeschreven is.

Door het toevoegen van deze vermelding worden geen bijkomende socio-economische of fiscale rechten toegekend aan het kind of aan de andere ouder. De vermelding is informatief. Ze is wel nuttig om veiligheidsredenen.

De aanvraag gebeurt op de dienst burgerzaken door de ouder bij wie het kind niet ingeschreven is.

meenemen

meenemen

Breng één van volgende documenten mee:

  • de gerechtelijke beslissing wat de huisvesting van het kind betreft;
  • het gezamenlijk akkoord wat de huisvesting van het kind betreft;

Als je geen van bovenstaande documenten bezit, moet je een eigen verklaring opstellen dat je het ouderlijk gezag uitoefent over het kind. De dienst burgerzaken contacteert dan de andere ouder.