gemeentelijke grond of gebouw, aankoop

Wat

Heb je een perceel grond of een gebouw, eigendom van de gemeente, te koop zien staan?
De gemeente verkoopt deze altijd via openbare verkoop.
  

kosten

kosten

Prijs afhankelijk van het product.

AANVRAAG

AANVRAAG

Neem contact op met de dienst administratie patrimoniumbeheer.