hemelwaterput

Wat

De gemeente voorziet een subsidie voor het plaatsen en aansluiten van een hemelwaterput voor opvang en gebruik van regenwater.

Je kan dit slechts om de 10 jaar voor hetzelfde adres aanvragen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 500 euro. Deze aanvraag doe je online.
     

energieKloket

Voor vragen en informatie kan je terecht bij het energieK loket. Onze adviseurs informeren je over energiebesparende maatregelen, vergelijken offertes en staan je bij tijdens de werken.

voorwaarden