hemelwaterput

Wat

De gemeente voorziet een subsidie voor het plaatsen en aansluiten van een hemelwaterput voor opvang en gebruik van regenwater.

Je kan dit slechts om de 10 jaar voor hetzelfde adres aanvragen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 500 euro. Deze aanvraag doe je online.
     

energieKloket

Voor vragen en informatie kan je terecht bij het energieK loket. Onze adviseurs informeren je over energiebesparende maatregelen, vergelijken offertes en staan je bij tijdens de werken.

voorwaarden

voorwaarden

Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet de hemelwaterput voldoen aan volgende eisen:

  • de installatie wordt niet verplicht volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten;
  • de hemelwaterput wordt aangesloten op een minimale horizontale dakoppervlakte van 50 m²;
  • de hemelwaterput bevat een minimum inhoud conform de bepalingen opgelegd in de meest recente GSV (gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen) Hemelwater;
  • het in de hemelwaterput gecapteerde water wordt hergebruikt door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale binnenaansluiting van 1 WC of wasmachine en een minimale buitenaansluiting van 1 buitenkraan.
  • er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe wordt de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel wordt een afzonderlijk leidingencircuit voorzien voor hemelwater en drinkwater;
  • de hemelwaterinstallatie voldoet aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’;
  • een keuringsattest binneninstallatie en een keuringsattest privé-waterafvoer werden afgeleverd door een erkend keuringspecialist, conform Aqua Flanders. Dit houdt in dat hemelwater en afvalwater volledig ontdubbeld zijn en de volledige woning gescreend wordt op de nieuwe wetgeving.
bekijk de volledige voorwaarden