hemelwaterput

Wat

De gemeente voorziet een subsidie voor het plaatsen en aansluiten van een hemelwaterput voor opvang en gebruik van regenwater.

Je kan dit slechts om de 10 jaar voor hetzelfde adres aanvragen. Deze aanvraag doe je online.
     

subsidiebedrag

subsidiebedrag

Het geldende subsidiebedrag wordt toegekend voor aanvragen met factuurdatum (of datum kasticket in geval van regenwaterton) tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018.
Het aanvraagformulier voor milieumaatregelen met (factuur) datum in 2018, dient ons te bereiken vóór 1 februari 2019 (met uitzondering van de subsidieaanvraag voor de renovatieaudit en/of warmtescan).

De ontvangen aanvraagformulieren worden ten laatste eind februari 2019 behandeld.
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) uitvoeren van de milieumaatregel(en) waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:

  • de eigenaar van het gebouw;
  • de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar schriftelijke toestemming geeft.