herdenkingsplaatjes voor gedenkzuilen, retributie 2018-2019

datum goedkeuring

29 januari 2018

datum bekendmaking

9 februari 2018

Art.1.- Met ingang van 1 februari 2018 en eindigend op 31 december 2019 wordt de retributie voor het vervaardigen, leveren en aanbrengen van een herdenkingsplaatje als volgt vastgesteld:
- 15 euro per stuk voor de herdenkingsmonumenten (paddenstoelen) op de kinderbegraafplaatsen
- 70 euro per stuk voor de herdenkingszuilen op de begraafplaatsen

Art.2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het herdenkingsplaatje.

Art.3.- De retributie wordt betaald bij de aanvraag.

Art.4.- Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

Art.5.- Het gemeenteraadsbesluit van 18 november 2013 houdende vaststelling van de retributie 2014-2019 op het vervaardigen van herdenkingsplaatjes voor herdenkingszuilen wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig besluit.

goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 januari 2018, gepubliceerd 9 februari 2018