historiek van adressen

Wat

Dit bewijs geeft alle adressen weer waar je op ingeschreven bent. Je kan dit bewijs alleen opvragen voor jezelf en je gezin, doe het hier.

Een bewijs aanvragen van een derde, kan mits voorlegging van een volmacht of door het aantonen van een wettelijk belang. Een aanvraag voor een derde gebeurt altijd schriftelijk. Dat kan via mail of per post.