inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming

Wat

Bij de FOD Sociale Zekerheid kan je een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming aanvragen. Deze 2 tegemoetkomingen worden samen onderzocht.

Wanneer inkomstenvervangende tegemoetkoming ontvangen?

 • als je minstens 21 jaar bent, maar nog geen 65 jaar (voor uitzonderingen neem contact op met ons)
 • als gevolg van jouw handicap je “verdienvermogen” is  verminderd of je niet kunt werken en niet over een inkomen beschikt.

Wanneer integratietegemoetkoming ontvangen?

 • als je minstens 21 jaar bent, maar nog geen 65 jaar (voor uitzonderingen neem contac op met ons)
 • als jouw handicap je zelfredzaamheid beperkt. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals je verplaatsen, eten bereiden en eten nuttigen,je verzorgen en aankleden, je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen, gevaar inschatten en vermijden, contacten onderhouden met andere personen.

Bij beide tegemoetkomingen wordt ook rekening gehouden met je gezinssituatie en met de inkomsten van het huishouden, dat wil zeggen je inkomsten en de inkomsten van je partner (de persoon die met je de woning deelt en die geen familielid is).
 

meenemen

meenemen

 • identiteitskaart
 • een klevertje van het ziekenfonds
 • je bankrekeningnummer
 • de naam van je behandelende arts
 • je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
 • eventueel je aanslagbiljet onroerende voorheffing (indien eigenaar)
 • eventueel een overzicht van je financiële middelen

AANVRAAG

AANVRAAG

Voor meer info, opstart van een aanvraag, opvolging van je dossier, ...maak je best een afspraak met de dienst pensioenen en tegemoetkomingen via het telefoonnummer 03 650 29 30.

Je kan je dossier ook zelf online opvolgen. Je hebt een kaartlezer, je identiteitskaart en pincode nodig.