Sorteerwijzer

Voor een gedetailleerd overzicht van alle afvalstoffen, surf naar de sorteerwijzer van Igean.
Let wel, enkele afvalstoffen worden specifiek in Brasschaat anders gesorteerd. Dat staat altijd vermeld in de vierde kolom!