bedrijfsafval

Alleen beperkte hoeveelheden bedrijfsafval, vergelijkbaar met het afval dat een particulier aanbiedt, worden opgehaald. Voor het aanbieden van huisvuil maak je gebruik van groene huisvuilzakken of van een grijze container waaraan één of twee groene stickers zijn aangebracht. PMD-ophaling is beperkt tot 4 zakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling.
Bij grotere hoeveelheden schakel je private ophaaldiensten in.

Bedrijfsafval, vergelijkbaar met huishoudelijk afval, mag naar het recyclagepark mits een speciale toegangskaart (aanvragen via www.igean.be). Alleen voertuigen met een MTM tot 12 ton hebben toegang tot het recyclagepark.

Kosten

  • rol van 10 groene huisvuilzakken, alleen te koop in gemeentehuis: 30 euro
  • groene sticker, alleen te koop in gemeentehuis: 3 euro (één op container van 120 l, twee op container van 240 liter)
  • rol van 20 PMD-zakken, op meerdere plaatsen te koop: 2,50 euro

Een factuur voor de aankoop van zakken en stickers kan je alleen vragen op het gemeentehuis!

kosten recyclagepark

  • grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval en asbesthoudend afval: 0,20 euro/kg
  • kalkplaten, cellenbeton, grond, vlak glas, zuiver steenpuin, hout en groenafval: 0,07 euro/kg

Er wordt maximaal 1000 kg afval per dag per bedrijf aanvaard!

hoogwaardige compost te koop op recyclagepark

  •  tot 150 m³/maand: 2,50 euro/m³
  •  vanaf 151 m³/maand: 1,25 euro/m³

Uitgelicht

afvalfoon

Alle vragen over afval bel het gratis nummer

0800 9 2930

alle weekdagen tussen 8 en 16.45 uur