huisvuil

ophaling
tweewekelijks
check de afvalkalender voor ophalingen in je straat

hoe aanbieden
grijze container van 60, 120 of 240 liter
oranje zakken van 30 of 60 liter
aparte regeling voor kmo en zelfstandigen
ophaaldag vóór 7 uur (6 uur voor Bredabaan centrum, Hemelakkers en Oude Baan) of avond ervoor vanaf 19 uur, uitsluitend vóór je woning

prijs
60 liter > sticker van 1,5 euro
120 liter > stickers ter waarde van 3 euro
240 liter > stickers ter waarde van 6 euro
zakken 30 liter > 10 euro (10 stuks)
zakken 60 liter > 20 euro (10 stuks)

recyclagepark
huisvuil wordt er NIET aangenomen!

Wat mag er in?

 • niet-recycleerbaar of niet-sorteerbaar huisvuil uit je eigen Brasschaats huishouden


Wat mag er niet in?

 • materialen die gesorteerd kunnen worden (PMD, tuinafval...)
 • voorwerpen, materialen en stoffen van afbraakwerken, verbouwingen of uitgravingen
 • voorwerpen, materialen en stoffen die gevaar opleveren voor de ophalers of voorbijgangers (bv. gasflessen, andere explosieve materialen, grote stukken metaal, grote stukken glas, giftige vloeistoffen... )
 • krengen van dieren
 • slachtafval
 • brandende of zeer hete voorwerpen
 • massieve delen boomstronken, machineonderdelen, ijzeren staven...
 • scherpe voorwerpen (indien niet zodanig verpakt dat ze gevaar kunnen opleveren voor de ophalers
 • huisvuil niet afkomstig van het eigen huishouden


een woordje uitleg

 • Uitsluitend voor de ophaling van het restafval zijn de straten ingedeeld in een oranje en een rode groep. Zoek hier tot welke groep je straat behoort.
 • Je mag voor extra herkenbaarheid eender welke sticker op de container aanbrengen.
 • Komt je restafval om welke reden dan ook op straat terecht, dan moet je het opruimen.
 • Je kan je grote grijze container gratis inruilen voor een kleine, op voorwaarde dat je oude container nog in goede staat is.
 • Kleef de donkere uiteinden van de stickers aan elkaar rond de handvaten. Kleven er geen of te weinig stickers op de container, dan blijft je container staan.
 • Zet de container met de wieltjes naar de straatkant.
 • De klep van de grijze container mag niet open staan.
 • Het is verboden grijze containers en oranje zakken die op straat staan te doorzoeken, mee te nemen of om te werpen.
 • Prop de bak niet te vol; mogelijk raakt de bak niet of onvolledig geledigd. Denk eraan dat de ophalers om veiligheidsredenen niet met de handen in de container mogen om afval los te maken.
 • Knoop oranje zakken steeds goed dicht.
 • Voorkom geurhinder: maak de bak regelmatig schoon.

 

Uitgelicht

afvalfoon

Alle vragen over afval bel het gratis nummer

0800 9 2930

alle weekdagen tussen 8 en 16.45 uur