contact belastingen

personenbelasting

federale overheidsdienst financiën
P Antwerpen team 6
Ruiterijschool 3 bus 1 | 2930 Brasschaat
T 0257 54 960 (plaatselijk kantoor in Brasschaat)
p.antwerp.team6@minfin.fed.be
www.minfin.fgov.be

onroerende voorheffing en verkeersbelastingen

jaarlijkse verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling en kilometerheffing
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
T 1700
www.belastingen.vlaanderen.be/contact

gemeentelijke belastingen en retributies

financiën en aankoop Brasschaat
Bredabaan 182
T 03 650 02 34 (op dit nummer kan je NIET terecht voor vragen over personenbelasting!)