bezwaar tegen belastingen

bezwaar tegen belastingen - aanslagbiljet

Ben je het niet eens met je aanslagbiljet? Dien binnen de 3 maanden een ondertekend bezwaarschrift in per brief of mail. Voeg de nodige bewijsstukken toe.

De termijn van drie maanden start:

  • op de derde werkdag na de verzenddatum van het originele aanslagbiljet of;
  • vanaf de kennisgeving van de aanslag of;
  • vanaf de datum van contante betaling.

Als je het dossier mondeling wil toelichten, vraag dan expliciet in je bezwaarschrift een hoorzitting aan.

AANVRAAG

AANVRAAG

Verstuur het ondertekend bezwaarschrift naar:
college van burgemeester en schepenen
Verhoevenlei 11
2930 Brasschaat

Of mail naar financiedienst@brasschaat.be.

bezwaar tegen retributies - factuur

Ben je het niet eens met je factuur? Dien binnen 15 dagen volgend op de factuurdatum bezwaar in. Stuur het ondertekende bezwaarschrift met de post aan het college van burgemeester en schepenen, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat of per mail naar financiedienst@brasschaat.be