gemeentebelastingen

Wat

Sommige belastingen moet je zelf spontaan aangeven, zoals:
  

Ben je het niet eens met een belasting (aanslagbiljet)?

Ben je het niet eens met een belasting (aanslagbiljet)?

Indien je het niet eens bent met een belasting kan je bezwaar indienen. De termijn van 3 maanden voor het indienen van een bezwaar vangt aan 3 dagen na de verzenddatum van het originele aanslagbiljet.  Op de achterzijde van het aanslagbiljet staat vermeld hoe je een bezwaarschrift indient.

Stuur het ondertekende bezwaarschrift met de post aan het college van burgemeester en schepenen, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat of per mail naar financiedienst@brasschaat.be

Indien je het dossier mondeling wil toelichten, gelieve dit dan expliciet te vermelden in het bezwaarschrift.