aangifte activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels

Voor alle bouwgronden en kavels te Brasschaat waar op 1 januari van het aanslagjaar geen bouwwerken werden aangevat is door de eigenaar een belasting verschuldigd. Eigenaars die slechts één onroerend goed bezitten en/of met kinderen ten laste kunnen eventueel aanspraak maken op een vrijstelling. De voorwaarden voor deze vrijstelling vind je terug in het belastingreglement. Belastingplichtigen die hierop voorgaande jaren reeds belast werden, ontvangen automatisch een aangifteformulier.