aangifte belasting op schutsels en inname openbaar domein

Op het plaatsen van schutsels (hekwerk) en bij de inname van het openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken is, afhankelijk van het aantal lopende meters (schutsels) en het aantal ingenomen vierkante meters (inname openbaar domein), een belasting verschuldigd. Voor het plaatsen van schutsels en voor een inname van het openbaar domein moet je vooraf  via de dienst planologie een vergunning aanvragen. Op basis van de vergunning ontvangen de eigenaars van het onroerend goed een aangifteformulier voor de belasting. Je kan ook zelf na het ontvangen van de vergunning het hierna volgende aangifteformulier invullen.